Referenca Švedska - Malmo naša isporuka

   

Kod Automera - ovlašteni servis Mercedes Benz Malmo.  Instalirana je napredna sofisticirana automatska termolakirnica "Sprintek"  dim. 8 x 4 x 2.8 mt.  provoznog tipa sa integriranom škarastom dizalicom i zračnom navoznom rampom u kabini – touch screen,  inverteri i snažni air blue plamenik.  Tri pripremne zone, svaka dim. 6.70 x 4.00 x 2.80 mt. sa motoriziranim rolo frontalnim i pregradnim zavjesama. U središnjoj pripremnoj zoni instalirana je škarasta dizalica za obavljanje pripremnih radova.  Oprema je uredno certificirana i puštena u rad prema striktnim i strogim Švedskim zakonima.

                                                     L a k i r n i c a  SPRINTEK    P R I P R E M N E   Z O N E

Isporućeno i instalirano kolovoz 2015

►  Lakirnice  - Thursday, February 4, 2016
  |   Print   |   Home


  Home page - Default