Green energy - autolakirnica budućnosti


Green energy kabina za lakiranje ???  Pitanje je li to kabina sadašnjosti ili budućnosti ??

Zašto green energy  kabina – zato jer prilikom rada ne ispušta CO2  u atmosferu kao nusprodukt. No,  za sada je namijenjena  samo za Automotive program.


Ušteda u energiji je nemjerljiva.  Rad u ovoj kabini jeftiniji je 3-4 puta u komparaciji sa onima koje troše loživo ulje,  plin ( bez obzira na sistem  zagrijavanja, direktno ili indirektno ).

Ne samo da je ušteda u energiji ogromna nego je i vrijeme dostizanja zadane radne  temperature isto tako 2-3 puta manje.

Snažni inverterski elektromotori omogućuju efikasnu  svestranu ventilaciju, plc tehnologija u kombinaciji sa „touch screen“ sistemom,  omogućuje programiranje svih parametara funkcija i vrlo jednostavno upravljanje.  Spray kontrol uređaj omogućuju daljnju uštedu u energiji od 50%. U cijelosti sve to rezultira tišim, efikasnijim i sigurnijim radom kao i dužim vremenom trajanja opreme.
U čemu je osnovna razlika između green energy kabine i klasićne kabine? Dok klasićne kabine griju prostor i ventilacijom se nepovratno izbacuje velika kolićina toplinske energije u atmosferu, green energy kabine emitiranjem radio valova iz postranićnih panela direktno tretiraju lim vozila.

Ambijentalna temperatura kod faze sprejanja u kabini je 20 – 25 st. C.  Temperatura u fazi sušenja je do 60 st.C ali na dijelovima vozila direktno. Vrijeme sušenja je 2-3 puta manje u odnosu na klasićne kabine.
U područjima gdje su zimske temperature niske mogu se ugraditi u strop dodatni IRD električni grijači .

Velika prednost je i što za green energy kabine nema nadležnosti Atex komisija i nepotrebne su  posebne dozvole za rad jer nemaju klasične termogene i  strojarnice.

Sva oprema koja se ugrađuje je ispitana i posjeduje sve certifikate CE i nema nikakve štetnosti po zdravlje čovjeka.

U kabine se ugrađuju efektna  6 – redna gornja  led rasvjeta snage od 2784 watta a po potrebi se mogu i instalirati i dodatni  kutni  ( u 2 ili u 4 kuta) rasvjetni paneli.

                   

Investicija u ovu green energy kabinu, koja je u startu ipak skuplja brzo se vrača zbog veoma niske potrošnje energije i cijene koštanja radnog sata od samo 6 €ura.►  Lakirnice  - Tuesday, August 8, 2017
  |   Print   |   Home


  Home page - Default