PRODUKTA d.o.o.
MENU
WEB SHOP  Link
O nama
Lakirnice
Lakirni pištolji i filteri
Profi usisavači
Lakirni roboti
Oprema za pjeskarenje
Repromaterijal željezo
Auto servisna oprema
Autopraonice
Oprema za kemijske
Kompresori
Ručni alati
Strojevi za drvo
Uređaji za varenje
Galerija slika-Arena
Akcije
 RSS - Favorites
 English


Facebook
Welcome


 
 
Promo akcija za sve modele Sata sprej lakirnih pištolja i druge Sata opreme do kraja ovog mjeseca ..... posebno pri kupnji druge opreme iz naše ponude

Linija sa lakirnicom za elektrostatsko bojanje i površinsku zaštitu aluminija

 

Postrojenje za plastifikaciju aluminija sastoji se od tri zasebne cjeline :

A)   LINIJA ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU ALUMINIJA

 

Linija za površinsku zaštitu aluminija obavlja funkciju primarne obrade aluminijskih profila i to tako da se profili otpakiraju u prostoru za utovar, zatim stavljaju u u košare i kranom  prenose na obradu u sistem kupki u kadama , koje se nalaze na metalnoj konstrukciji.

 
 
U prvoj kadi se sa specijalnim deterđentima odmašćuju, zatim se u drugoj peru u vodi. U trećoj se površina profila nagriza blagom otopinom kemijskih pripravaka, a u četvrtoj se vrši ispiranje vodom. U petoj kadi profili se fosforkromatiraju tj. nanosi se sloj kroma na površinu aluminija koji pomaže vezivanju boje na aluminij. U šestoj kadi profili se ispiru u običnoj, a u sedmoj u demineraliziranoj vodi , da bi se odstranili minerali iz obične vode koji su ostali na profilima nakon ispiranja. U osmoj kadi tj dvostrukoj komori za sušenje ( koja ima grijače i ventilatore ), vrši se sušenje u struji zraka, uz određenu temperaturu i vlažnost zraka, nadziranu od strane kompjutera u komandnom pulta. Nakon sušenja, profili se kranom prenose do mjesta istovara na kraju linije, a gdje je ujedno i početak nove linije.

 

 

B)   LINIJA ZA BOJANJE I PEČENJE

 

Linija za površinsku zaštitu aluminija obavlja funkciju primarne obrade aluminijskih profila i to tako da se profili otpakiraju u prostoru za utovar, zatim stavljaju u u košare i kranom  prenose na obradu u sistem kupki u kadama , koje se nalaze na metalnoj konstrukcijiProfili prvo dolaze do kabina za bojanje u kojima se elektrostatski nabijeni prah (iz elektrostatskih generatora ) , a putem automatskih robotiziranih pištolja, nanosi na iste. Pumpe Venturi služe za nabijanje cijelog sistema zrakom, a cikloni za stvaranje vrtloga zraka u komori, koji pomaže lakšem nanošenju praha na profile. Otpadni prah se skuplja i odvodi zajedno sa zrakom u reciprokatore, gdje se prah odvaja od zraka i odvodi u spremnik.

 

 
U liniji za bojanje i pečenje postoji i ručni pištolj "GEMA", koji služi za dodatno nanošenje praha na profile, kod zahtjevnijih profila sa puno udubina i sl. Nakon što je nanesen prah na profile u kabinama, profili se zračnim transporterom odvoze u peč za pečenje. U toj peči , na temperaturi od 180°C - 200°C, profili se , vremenski programirano , polako bočno pomiču prema izlazu iz peči. Nakon pečenja profili konvejerom nastavljaju put do mjesta istovara gdje se pakiraju i odvoze u skladište kranom ili kolicima. Kompletna linija je nadzirana i programirana sa komandne ploče, a koja je dio ukupnog upravljačkog sistema nadzora linije. Uz liniju ide i specijalni alat za montažu i održavanje linije, zajedno sa vijcima, brtvama itd.

 

 

 

C)   LINIJA ZA NEUTRALIZACIJU OTPADNIH VODA

 

Linija za neutralizaciju otpadnih voda vrši pročišćavaje otpadnih voda linije za površinsku zaštitu aluminija. Kompletni sistem neutralizacije je programiran i nadziran preko komandnog pulta, a koji je dio ukupnog sistema obrade aluminija. U spremnicima za pripremu kemikalija pripremaju se kemikalije potrebne za proces neutralizacije otpadnih voda. Navedene kemikalije se crpkom vade  iz spremnika za kemikalije. U kadi za redukciju kromata pročičćavaju se otpadne vode sa kromom, a nastale nakon procesa fosforkromatizacije, U kadi za neutralizaciju neutraliziraju se  lužnate i kisele otopine, a u kadi za flokulaciju čestice neutraliziranih otopina  se dodavanjem određenih kemikalija okrupnjuju, te tako okrupnjene dovode sistemom pumpi do filter preše. Filter preša odvaja  okrupnjene čestice na filtere, a propušta tekućine. Te okrupnjene čestice, a koje su ujedno i neutralizrane, se zatim prešaju u brikete i spremaju na određeno mjesto u krugu firme, a zatim odvoze na predviđeni deponij. Otpadne vode se nakon filter preše sistemom pumpi odvode do rezervoara za taloženje i filtera za pročišćavanje voda ( od aktivnog ugljena te od kvarcnog pijeska ). Talog se nakon nekog vremena čisti iz rezervoara za taloženje(mulj), a tehnički ispravna voda se ispušta u kanalizaciju. Sa ovim sistemom za pročišćavanje otpadnih voda linija je izuzetno ekološki usmjerena te ne zagađuje okolinu niti vodotoke.

 
 

Oprema se nalazi u Hrvatskoj i može se odmah preuzeti.

Cijena kompletne opreme 250.000,00 eura bez poreza


►  Lakirnice  - Wednesday, August 27, 2008
  |   Print   |   Home

Design & Hosting: Poslovni forum  


Produkta d.o.o.